Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerez kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Daha fazla bilgi edin
< geri dön

Filtreleme ve UVC Etkisi /

FİLTRELEME VE UVC IŞIN TEKNOLOJİSİ

Ön Filtre

Hayvan tüyü, saç, polen, büyük boyutlu alerjenler, toz ve parçacıkları etkili bir şekilde yakalayarak hapsederken ortamı zararlı kirleticilerden arındırır. Vakumlu süpürge veya su ile yıkanarak temizlenebilir. Deforme olmadıkça değiştirilmesine gerek yoktur.

Aktif Karbon Filtre

Yüzeyi milyonlarca ufak gözenekten oluşan aktif karbon filtre, gaz moleküllerini yakalama ve tutma özelliğine sahiptir. Yüzeyindeki gözenekler sayesinde koku yayan zehirli gazları yakalar. Aktif karbon filtreler ortam havasındaki kirliliğe ve kullanım sıklığına bağlı olarak değiştirilmelidir.

Ultraviyole Işık Tekniği

Yapılan araştırmalara göre ultraviyole ışınları mikroorganizmaları %99.9999 oranında etkisiz hale getirmektedir. Özellikle dalga boyu 253,7nm olduğunda gen yapısını bozarak mikroorganizmaların yok edilmesini sağlayanUVC ışınının (200 – 280nm)COVID-19 virüsünü de etkisiz hale getirdiği kanıtlanmıştır. UVCare Hava Dezenfeksiyon Sistemlerinin içerdiği UVC lambalar, filtreler ile etkileşime geçerek iç ortam hava kalitesinin arttırılmasını ve bütün zararlı partiküllerin yok edilmesini sağlar.

Dezenfeksiyon sistemlerindeUVC ışınsayesinde mikroorganizmalar koloni oluşturma şansı bulamadan yok edilir. Böylece hem havalandırma sisteminin verimliliği artar – enerji tüketimi düşer, hem de havalandırma sisteminin yaptığı sirkülasyon ile potansiyel virüs bulaşımının önüne geçilmiş olur.UVC ışın dezenfeksiyonu ortamda herhangi bir kimyasal kalıntısı veya ozon bırakmaz.

Hava hızı ve debisine göre, etkili bir sterilizasyonun sağlanması için gerekli UVC dozu belirlenerek havadezenfeksiyon sistemi tasarlanır. UVC lamba kullanmak virüsü öldürmek için yeterli değildir, önemliolan şey gerekli UVC doz miktarını hesaplamaktır. UVCare Hava Dezenfeksiyon Sistemlerinde kullanılan UVC lambaların konumlandırılacağı yer ise sistemin hava debisi ve kanal kesitine göre belirlenir.

UV Doz Nasıl Hesaplanır?

UV ışığa maruz bırakılarak mikroorganizmaların yok edilmesi için gerekli enerji miktarı UV doz olarak ifade edilir. Mikroorganizmaların UV ışık ile etkisiz hale getirilmesi için uygun optik güce sahip UV kaynağının seçilmesi gereklidir. UV ışık kaynağının ya da kaynaklarınındalga boyu,ışıma gücününnumuneye olanuzaklığı ve uygulama süresi; UV dezenfeksiyon verimini belirleyen parametrelerdir.

UV ışık kaynağının gücü ve numune yüzeyine uzaklığı kullanılarak yüzey üzerindeki UV ışık akısı hesaplanır. UV ışık akısı maruz bırakılan süreyle çarpılarak, numunenin aldığı toplam UV doz, yani birim alan başına uygulanan UV enerji miktarı (mJ/cm2) hesaplanır.

UV Doz (mJ/cm2) = UV Işık Akısı(mW/cm2) x Maruz Bırakılan Süre (saniye)

 

 

 

UV Işık Kaynağının Gücü

 

Mesafe

                                                                                        

 

Araştırmalara göre, yeterli UV dozu uygulanmadığında, UV hava dezenfeksiyon cihazı çıkışından alınan numunelerde,ölen mikroorganizmaların DNA’larını enzimler yoluyla yenileyerek tekrar canlandıkları gözlemlenmiştir.Bu nedenle yeterli miktarda UV doz kullanımı çok önemlidir.

Hava dezenfeksiyon süreci boyunca kullanılan numunedeki mikroorganizma sayısı zamanla üstel fonksiyon olarak azalır. Dezenfeksiyon verimini ölçmek için işlemden sonra, başlangıçtaki mikroorganizmalardan ne kadarının yok edildiği incelenir. Bunun için sonuçlar logaritmik olarak karşılaştırılır. Örneğin log-1 indirgeme, işlem sonucundanumunedeki mikropların %90’ının yok edildiğini, sadece %10’unun canlı kaldığını belirtir. Benzer şekilde log-2, log-3, ve log-4 indirgeme de sırasıyla %99; %99,9; ve %99,99 oranında dezenfeksiyon verimini gösterir.

Hönes, K. ve çalışma arkadaşlarıyaptıkları deneylerdeSARS-CoV-2 virüsünü etkisizleştirmek için 3,7 mJ/cm2'lik UVC doz uygulamanın 3log10’lukverimle sonuçlandığınıgörmüşlerdir.Milano Üniversitesinde yapılan araştırmalarda daBianco, A. ve çalışma arkadaşları virüsün3,7 mJ /cm2'lik UVC dozuylaetkisizleştirildiğini hesaplamışlardır. UVCare Hava Dezenfeksiyon Sistemlerinde de bu araştırmalar baz alınarak 3,7 mJ/cm2’lik UVC doz kullanılmaktadır.(2)